Ordensregler Udskriv

Aftale om hegn og beplantning. Se link her

Bemærk, at der på generalforsamling den 21. juni 2012 blev godkendt en hækhøjde mod parkeringspladsen på max 130 cm og mod haven på max. 165 cm.